Zwiedzanie Fortu III z przewodnikiem.

Szczegółowe informacje.

Trasa obejmuje zarówno cześć podziemną, jak i naziemną fortu. Stałe wystawy prezentują w przystępny sposób historię Twierdzy Poznań, wyposażenie armii pruskiej.

W koszarach można zobaczyć jak żyli żołnierze na forcie, gdzie stały armaty i jakiej używano amunicji.

Na wale artylerii znajdziemy pancerną kopułę obserwacyjną i stanowisko z dobrze zachowanymi śladami łoża nadbrzeżnego, największego działa fortecznego Twierdzy Poznań, które miało zasięg aż 7700 metrów.

Godziny wejścia z przewodnikiem:

– 12.00
– 14.00
– 16.00

Bilety na terenie Fortu.
Normalny: – 10zł,
Ulgowy – 8 zł,
Rodzinny (2+2)- 15 zł.
www.fort3.ptpf.org.pl

Należy zakupić bilet do ZOO


LIST OTWARTY Od roku 2010 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji prowadzi w przestrzeni poznańskiego fortu III trasę edukacyjno- historyczną. Została ona przez nas wymyślona merytorycznie, opracowana pod kątem ekspozycyjnym oraz przygotowana w toku prac, których celem było przygotowanie pomieszczeń fortu do celów ekspozycyjno – turystycznych. Pomieszczenia zostały posprzątane i wyposażone w gabloty oraz będące własnością P.T.P.F. zabytki i plansze ekspozycyjne. Było to możliwe dzięki przychylności dwóch kolejnych dyrektorów poznańskiego ZOO oraz życzliwości władz miasta. Rozwijana i powiększana o nowe pomieszczenia trasa stała się ważnym jak sądzimy elementem turystycznej mapy naszego miasta. Jej obecność wspierała i uzupełniała działalność poznańskiego ogrodu zoologicznego o nową jakość. Rozumieli to wszyscy , którzy przyczynili się do tego, że nasze społeczne przedsięwzięcie mogło powstać i funkcjonować. Niestety wraz z pojawieniem się Pani dyr. Ewy Zgrabczyńskiej nasza działalność została postawiona pod znakiem zapytania. Celem podstawowym nowej Pani Dyrektor było, i jest nadal usunięcie naszego Towarzystwa z terenu fortu i likwidacja trasy. Od samego początku manifestowano niechęć do naszej działalności utrudniając nam pracę,- z uporem maniaków będziemy przypominać, że chodzi o pracę społeczną. Zaczęło się od uporczywego nie przygotowywania umowy na naszą działalność ( stara , którą przedłużaliśmy poprzednio 3 razy przestała obowiązywać z powodu upływu zawartego w niej terminu). Dzięki naciskom miasta umowa została wreszcie przygotowana, ale jej zapisy w ocenie prawników z którymi się konsultowaliśmy były skandalicznie jednostronne i łamały podstawowe zasady współżycia społecznego. Postanowiliśmy tego dokumentu nie podpisywać. W tym okresie uniemożliwiono nam wstęp do naszych pomieszczeń, pozbawiając możliwości bieżącej konserwacji zgromadzonych w pomieszczeniach fortu zabytków. Nie przeszkadzało to dyrekcji udostępniania kluczy do tych pomieszczeń osobom trzecim. Dzięki poparciu Władz Miasta udało się w końcu osiągnąć kompromis i podpisać umowę nazwaną tymczasową, – ponieważ miała ona obowiązywać do czasu ogłoszenia konkursu na prowadzenie trasy turystycznej po wnętrzach fortu. Pomysł i ostateczny kształt trasy to element naszej własności intelektualnej, co nie podlega dyskusji, nie mniej rozumiejąc wymogi proceduralne postanowiliśmy się przygotować by móc złożyć dokumenty w planowanym konkursie. Czas mijał, tymczasowa umowa straciła ważność, a konkursu jak nie było tak nie było. Pojawiły się natomiast kolejne aneksy do umowy przedłużające jej obowiązywanie o kolejne kilka miesięcy. Żadne przedsięwzięcie nie może normalnie funkcjonować w sytuacji braku minimum stabilności. To oczywiste. Każda działalność wymaga planowania, a to oznacza konieczność posiadania wiedzy o rzeczywistych ramach czasowych funkcjonowania zadnia. W naszym przypadku celem podstawowym były przygotowania do prowadzonej od kilku lat imprezy nazwanej „Dniami Twierdzy Poznań”. Ich organizacja wymaga działań wyprzedzających ( impreza odbywa się corocznie w sierpniu), a istniejąca sytuacja praktycznie uniemożliwiała nam jakiekolwiek działanie. Czekaliśmy cierpliwie, rozumiejąc, że jest to podyktowane przygotowywaniem warunków konkursowych. Jak udało się nam dowiedzieć warunki konkursu miały zostać przygotowane przez dyrekcję ZOO. Z naszego punktu widzenia mieliśmy tutaj sytuację klasycznego konfliktu interesów. Nasz spór z dyrekcją ZOO o uratowanie i dalsze trwanie trasy,- wobec jawnej niechęci władz ogrodu zoologicznego do naszej działalności rodził obawy co do uczciwie obiektywnego przygotowania warunków konkursu. Tak była jednak decyzja Władz Miasta. Niestety nasze obawy okazały się uzasadnione. Ogłoszone ostatecznie w poniedziałek 8 kwietnia warunki konkursu, przygotowane zostały w sposób uniemożliwiający Nam uczestnictwo w tej procedurze. Analizując je dokładnie musimy z przykrością stwierdzić, że zostały one przygotowane świadomie tak by pozbawić P.T.P.F szans na uczestnictwo w konkursie. Konkurs dotyczy bowiem wyłącznie działalności gastronomicznej o zdecydowanie komercyjnym charakterze. Towarzystwo nie zajmuje się działalnością gastronomiczną, tymczasem warunki konkursu wymagają od nas nie tylko przygotowana oferty gastronomicznego wykorzystania fortu, ale także podania spisu menu oraz co najbardziej interesujące propozycji stawki czynszu jaki zamierzamy płacić za możliwość realizacji naszej działalności na forcie. Trasa turystyczna została właściwie zmarginalizowana. Potwierdzają to warunki oceny zgłoszonych wniosków, w których ocena wartości merytorycznej może uzyskać maksimum 15 punktów, ocena propozycji finansowej 50 punktów. Przypominamy, że Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji jest organizacją „non profit”, zatem nie jesteśmy w stanie konkurować w żaden sposób z podmiotami o charakterze gospodarczym. Jednocześnie w warunkach konkursu przedłożono wymagania co do jakości ekspozycyjnych elementów na forcie, które wymagają kosztownych inwestycji, a wszystko w oparciu o trzyletni okres trwania umowy. Podmioty gospodarcze, dla których działalność gastronomiczna jest podstawowym elementem działalności mogą sobie ewentualnie pozwolić na inwestycje wierząc , że koszty zwrócą się w toku działalności gastronomii. Dla nas to warunek nie do spełnienia,- co nosi znamiona celowej działalności. Zupełnym kuriozum jest natomiast dołączona do wniosku propozycja umowy. Jest to kalka dokumentu, o którym już wspominaliśmy, a której nie zgodziliśmy się podpisać z powodu jej jednostronnie restrykcyjnego charakteru. Do znanych już zapisów dołączono kolejne,- nie możliwe dla nas do spełnienia warunki,- jak na przykład wymagania gwarancji bankowych lub zapłaty trzykrotnej stawki zaproponowanego czynszu . Nawiasem mówiąc ZOO zastrzegło sobie jednostronnie decyzję wyboru tej formy zabezpieczenia. Do umowy dołączono po raz olejny dokument przygotowany przez TOP „Salamandra”, który opatrzony został tytułem ekspertyza, mimo, że „Salamandra” jako stowarzyszenie nie a prawa na wykonywania ekspertyz. Bohaterami tego dokumentu są nietoperze, które w ilości około 60 sztuk bytują na forcie, zasadniczo poza obszarem naszej działalności. Jeżeli odwoływać się do zapisów tego dokumentu ( zleconego jak sądzimy przez dyrekcje ZOO) to praktycznie nie możliwa jest jakakolwiek działalność na terenie obiektu, a konkurs mówi o rozbudowanej funkcji gastronomicznej. Specjalnie ciekawy jest zapis w umowie, wymagający udostępniania pomieszczeń fortu w czasie trwania „Dni Twierdzy Poznań”. Wspomniana impreza odbywa się zawsze w dwa dni weekendowe ( sobotę i niedzielę) czyli w okresie, kiedy funkcjonuje prowadzona przez nas trasa turystyczno – edukacyjna, co oznacza normalną naszą obecność na obiekcie. Ten zapis jednoznacznie potwierdza, że celem jest komercyjna działalność gastronomiczna, a nie propagowanie historyczno – edukacyjnych wartości miejsca. Biorąc pod uwagę fakt, że warunki konkursu przygotowała dyrekcja ZOO przy współpracy , – jak udało się nam dowiedzieć ,- z ZKZL- em ,- jej zapisy skierowane przeciwko Nam nie dziwią nas zbytnio. Nie mniej skoro konkurs został umieszczony a stronach Urzędu Miasta, to mniemamy, że władze podpisują się pod takim postawieniem sprawy. Jest nam przykro, że tego typu działania mają miejsce w mieście, którego władze jeszcze niedawno ustami urzędującego Prezydenta deklarowały przede wszystkim popierane i wspieranie wszelkiej działalności społecznej. No cóż można by powiedzieć, że takie jest życie. Zaistniała sytuacja sprawiła, że na spotkaniu w dniu 9 kwietnia dotyczącemu organizacji kolejnej edycji „Dni Twierdzy Poznań” realizując ustalenia zarządu P.T.P.F poinformowaliśmy, że trasa turystyczna na forcie III nie będzie brała udziału w tej edycji imprezy. Jednocześnie biorąc pod uwagę z jednej strony warunki konkursu z drugiej poparcie miasta dla takiej formy jego organizacji,- z przykrością informujemy, że nasza działalność na forcie zostaje zakończona. Rozpoczynamy procedurę poszukiwania miejsca, gdzie będziemy mogli umieścić nasze zdeponowane obecnie na terenie fortu zabytki, plansze ekspozycyjne i meble. Jest to dla nas spore wyzwanie logistyczne, ale trudno. Przy tej okazji przepraszamy wszystkich mieszkańców miasta i gości , którzy nas odwiedzili lub zamierzali odwiedzić, że nie potrafiliśmy obronić naszej prawie 10 letniej społecznej pracy. Rok 2019 to 25 rok naszej działalności. Towarzystwo istniało długo przed powstaniem trasy turystycznej na forcie i z pewnością będzie istnieć dalej. Trochę tylko żal społecznej pracy młodych ludzi, których zaangażowanie wzbudzało szczery podziw wszystkich, którzy mogli w tym uczestniczyć. To był dla nas wspaniały okres, jego wspomnienie pozostanie z nami na zawsze . Tego nie jest wstanie nam odebrać nikt. Nawet Pani Dyrektor Ewa Zgrabczyńska. W imieniu członków P.T.P.F prof. dr hab. Jerzy Stiller prezes zarządu Poznań 11 kwietnia 2019 r. Otrzymują: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak Zastępca prezydenta miasta Poznania Mariusz Wiśniewski Zastępca prezydenta miasta Poznania Bartosz Guss Dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Arkadiusz Bujak Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz Radni miasta Poznania Media elektroniczne i papierowe

W imieniu członków P.T.P.F

prof. dr hab. Jerzy Stiller prezes zarządu

Poznań 11 kwietnia 2019 r.

                                                                                                      

KONTAKT

Fort III – Trasa turystyczna
Nowe Zoo, ul. Krańcowa 81,
61-048 Poznań

Podmiot odpowiedzialny za trasę turystyczną:
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji
im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego.

www.ptpf.org.pl
www.facebook.com/fort3poznan
e-mail: fort3@ptpf.org.pl