HISTORIA FORTU

Zbudowany w latach 1877-1881, przez armię pruską. Jest jednym z 18 fortów artyleryjskich wchodzących w skład Twierdzy Poznań i zarazem jednym z 9 fortów typu głównego.Od nazwiska pruskiego generała, otrzymał nazwę Graf Kirchbach. Otoczony jest suchą fosą o długości 850 m, głębokości 5,5 m i szerokości 9 m, do której dostępu strzeże 5 kaponier: czołowa, dwie barkowe i dwie izby bojowe wewnątrz koszar.Na całej długości czoła i barków fortu rozciąga się wał artyleryjski z remizami dla 21 dział kalibru 15 i 12 cm. W centralnej części fortu znajdują się dwa dziedzińce, rozdzielone przez nasyp głównego korytarza komunikacyjnego (poterny). Łączy ona ze sobą, umieszczone w szyjowej części fortu, dwukondygnacyjne koszary z podwaliną, czyli pomieszczeniami wykorzystywanymi na potrzeby artylerii fortecznej.

Copyright © 2017 by Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji
im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego.

www.ptpf.org.pl